zaterdag 30 mei 2015

IN DE ONTREDDERING de kalmte bewaren # circa... dit # 2


projectruimte circa... dit ARNHEM 
in de ontreddering de kalmte bewaren
37 & 1001 antwoorden op Vincent van Gogh's laatste nooit verstuurde brief

in de ontreddering de kalmte bewaren
37 antwoorden op Vincent van Gogh’s laatste, niet verstuurde brief en niet voltooide schilderij

Toen Vincent van Gogh zichzelf op zondag 27 juli 1890 dodelijk verwondde, droeg hij een onaffe en nooit verstuurde brief aan zijn jongere broer Theo op zak. De laatste brief die Vincent nog wel aan Theo stuurde is gebaseerd op deze onvoltooide brief en is gedateerd woensdag 23 juli 1890.  De toon in de onvoltooide brief is een heel andere dan die in de wel verstuurde. Vincent maakte zich in de onvoltooide brief druk over het gebrek aan belangstelling voor de werken van eigentijdse kunstenaars. Die barre tijden voor de kunsten lijken vandaag teruggekeerd.

De woorden uit de tentoonstellingstitel ‘in de ontreddering de kalmte bewaren’ zijn ontleend aan een passage uit het midden van de onvoltooide brief: ‘[…] dat jij [Theo] via mij deel hebt aan de prodúktie van sommige doeken die zelfs in de ontreddering de kalmte bewaren.’  De brief eindigt met de zinnen: ‘Wel, mijn werk, daarvoor riskeer ik mijn leven, en het heeft me de helft van mijn verstand gekost, […]. Maar wat wil je …’ Hier houdt de brief op. Aan alle 37 deelnemers aan de tentoonstelling op de eerste verdieping van circa dit… werd gevraagd de onvoltooide brief van Vincent te beantwoorden, te beginnen met de woorden: ‘Waarde Vincent, Beste Vincent, Hi Vincent,’ en dan: … ‘dank voor je brief…’ etc.’ Naast deze 37 brieven toont de tentoonstelling van de meeste van de 37 kunstenaars een speciaal voor de tentoonstelling gemaakt beeldend of literair werk dat een antwoord geeft op de onafgemaakte brief, en de daarmee nauw samenhangende geestesgesteldheid van Vincent. Ook was het mogelijk te reageren op ‘Boomwortels’, het laatste, niet voltooide schilderij van Vincent van Gogh uit juli 1890.
37 deelnemende kunstenaars:

Cees Andriessen
Mischa Andriessen
Armeno Alberts
Korrie Besems
Ellen Grote Beverborg
Kaj Bras
Pam Emmerik
Gilles Frenken
Peter du Gardijn
Ramon Gieling
Marjolein de Groen
Ton de Gouw
Roos van Haaften
Wout Herfkens
Joke Hermsen  
Nico Huijbregts
Peter Jordaan
Kinke Kooi
Jelle Korevaar
Floor Kortbeek
Joanneke Meester
Jan Meijering
Marijke Mink
Marc Mulders
Rinke Nijburg
Erik Odijk
Stijn Peeters
Jan van der Pol
Marcel Reijerman
Hjalmar Riemersma
Arnold Sas
Marjan Teeuwen
Gerda Ten Thije
Casper Verborg
Bernard Verhoeven
Berend Vink
Henk Visser
Jenny Ymker# POSTED not POSTED verstuurd niet verstuurd
Worldwide Response to Vincent van Gogh’s last but not posted Letter


‘Posted not Posted’ is an invitation to all the artists of the world who love the paintings, drawings and letters of Vincent van Gogh. They are invited to respond to Vincent's last but unfinished not posted letter to his brother Theo. You can email your letter, a drawing, or other message to circa...dit by post, by email, via Twitter, via You Tube etcetera. # postednotposted. Deadline 27th of July 2015. None of the messages will be returned.

‘Verstuurd niet verstuurd’ is een uitnodiging aan alle kunstenaars van de wereld die het werk van Vincent van Gogh een warm hart toedragen, de schilderijen, de tekeningen, de brieven. Ansichtkaarten, tekeningen, handgeschreven brieven, e-mails, filmpjes kunnen gestuurd worden naar circa... dit in Arnhem of op het web gezet worden. # postednotposted. Deadline 27 juli 2015. De ingezonden werken worden niet geretourneerd.